Όροι συμμετοχής

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν τα δείγματα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Έχουν παραχθεί και τυποποιηθεί στην Κρήτη κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο, από επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή λειτουργούν νόμιμο παράρτημα στο νησί μας .
  • Φέρουν νόμιμη εμπορική ετικέτα (brand name), έχουν αριθμό παρτίδας (LOT) και αντιπροσωπεύουν ποσότητα τουλάχιστον 500 κιλών.

Β. Κατηγορίες  συμμετοχής 

  • Τυποποιημένο ελαιόλαδο συμβατικής καλλιέργειας (συμπεριλαμβάνονται τα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης)
  • Τυποποιημένο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας (με προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού)
  • Τυποποιημένο ελαιόλαδο με πιστοποίηση ΠΟΠ ή ΠΓΕ (με προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού)

Γ. Κατηγορίες  βραβείων και διακρίσεων
Σημείωση: Σε κάθε εταιρεία που συμμετέχει στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως αριθμού δειγμάτων και κατηγορίας, μπορεί να απονεμηθεί μέχρι ένα βραβείο και θα είναι για το δείγμα που απέσπασε την υψηλότερη βαθμολογία.

Βραβεία και Διακρίσεις

ελαιόλαδο συμβατικής καλλιέργειας

ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας

ελαιόλαδο με πιστοποίηση ΠΟΠ ή ΠΓΕ

ΧΡΥΣΗ ΕΛΑΙΑ

ΧΡΥΣΗ ΕΛΑΙΑ ΒΙΟ

ΧΡΥΣΗ ΕΛΑΙΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ

ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΑΙΑ

ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΑΙΑ ΒΙΟ

ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΑΙΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ

ΧΑΛΚΙΝΗ ΕΛΑΙΑ

ΧΑΛΚΙΝΗ ΕΛΑΙΑ ΒΙΟ

ΧΑΛΚΙΝΗ ΕΛΑΙΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ

Τιμητικοί έπαινοι

Τιμητικοί έπαινοι

Τιμητικοί έπαινοι

  1. Για κάθε κατηγορία συμμετοχής, απονέμονται τρία βραβεία με κατάταξη υψηλότερης βαθμολογίας (Χρυσό, Αργυρό, Χάλκινο)
  2. Στα επόμενα δέκα δείγματα με την υψηλότερη βαθμολογία κάθε κατηγορίας, απονέμεται τιμητικός έπαινος, με την προϋπόθεση ότι έχουν αποσπάσει βαθμολογία άνω του 75 (στην κλίμακα 0-100), από την ομάδα δοκιμαστών.
  3. Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα δείγματα ανά εταιρεία αποσπάσουν βαθμολογία που θα τα καθιστούσε επιλέξιμα για βραβείο (χρυσό, αργυρό, χάλκινο) αλλά λόγω του κανονισμού του διαγωνισμού αυτό δεν είναι εφικτό, θα τους απονεμηθεί Διάκριση Κρητικής Ελαίας.

Δ. Δείγματα που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα, ή δεν θα πληρούν τους όρους συμμετοχής, θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Ε. Για κάθε συμμετοχή (ετικέτα) θα πρέπει να αποσταλούν τρεις (3) φιάλες των 500 ml τυποποιημένου ελαιολάδου.

ΣΤ. Μαζί με τα δείγματα θα πρέπει να αποσταλούν, αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής με το φύλλο δειγμάτων, το αποδεικτικό κατάθεσης στην τράπεζα και το σχετικά πιστοποιητικά εφόσον υπάρχει αντίστοιχη συμμετοχή, βιολογικού ελαιολάδου ή πιστοποιητικό ΠΟΠ ή ΠΓΕ 

Ζ. Τα δείγματα θα παραλαμβάνονται εμπρόθεσμα, όπως έχει ανακοινωθεί από τον διαγωνισμό, στην παρακάτω διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΡ

ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ (ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
(Για τον Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου)

ΥΠΟΨΗ: κα Ελευθερία Γερμανάκη
ΤΗΛ: 2831086143 & 2831200883, ΚΙΝ: 6974939462

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΡ

ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΦΜ: 096000370, ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΕΙΓΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Τραπεζικό λογαριασμός για την κατάθεση κόστους συμμετοχής

(το ποσό θα εμφανιστεί κατά την αίτηση και έχει προβλεφθεί έκπτωση για τα μέλη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης)

Τράπεζα Πειραιώς
Αριθμός λογαριασμού 5751089024190
ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR07 0172 7510 0057 5108 9024 190
Δικαιούχος Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης

Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης, ο σκοπός κατάθεσης και ο αριθμός των δειγμάτων:
«ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, για τον ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ με …. δείγματα»

Μετά την λήξη του διαγωνισμού, θα αποσταλούν φορολογικά παραστατικά στους συμμετέχοντες

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες.

top